Konserter under 1933

30/4  Valborgsmässoafton
4/6  Klingsta Fripark, Socialdemokratiska kvinnoklubben
30/10 Föreningshuset, Djursholm, Socialdemokratiska kvinnoklubben