Konserter under 1935

30/4  Valborgsmässoafton, Borgen och Nora
2/6  Klingsta Fripark
8/12  Invigningen av Folkets Hus
29/12 Mörby lasarett