Konserter under 1937

30/4 Valborgsmässoafton, Klingsta, Unga Örnar
10/8 Klingsta Fripark, Spanienkommittén