Konserter under 1944

21/10 Sångafton, Klingsta Föreningshus
Juni  Midsommarfest