Konserter under 1946

28/2 IOGT:s 25-årsjubileum
Konserthuset, Stockholms Körförbund
27/3 Luftskyddets årssammankomst
30/4 Valborgsmässoafton, Nora torg
Katarina kyrka
Midsommarfesten, Hembygdsföreningen