Konserter under 1953

4/3 Nykterhetsnämndens upplysningsmöte, Kyrkskolan
30/4 Valborgsmässoafton tillsammans med Handels sångkör, Kvarnparken
10/5 Konvalescenthemmet, Östra Ryd
13/5 Sångens vecka, Mörby lasarett
18/10 Konsert tillsammans med Handels sångkör, Slottskyrkan
26/10 Mörby lasarett