Konserter under 1954

14/2 Hobbyutställningen "Antijäkt med fläkt", Kyrkskolan
6/4 Nordisk körkonsert tillsammans med Schola Cantorum och Handels sångkör, Konserthuset
1 Förvårskväll
2 Djäknevisa ur "Piae Cantiones"
3 Drömmar är våra tankar