Konserter under 1971

8/2 Ordenssällskapet BA, restaurant Getingen, Stockholm
1 Tanzen und springen
2 Matona mia cara
3 Jag glömmer ej den dagen
4 Solosång , Inge-Marie Landin
5 En passant par la Lorraine
6 Greensleeves
7 Guter Mond
8 Waldesnacht
9 Uti vår hage
10 En gång i min ungdom (med instrument)
11 Kom du ljuva hjärtevän (manskvartett)
12 Vem kan segla förutan vind (med instrument)
13 Maj på Malö (med instrument)
17/4 Svenska kyrkan, Berlin
1 Tanzen und springen
2 Matona mia cara
3 Jag glömmer ej den dagen
4 Jag vet en dejlig rosa (solosång Gunvor Bonnier)
5 En passant par la Lorraine
6 Greensleeves
7 Guter Mond
8 Uti vår hage
9 Vem kan segla förutan vind (med instrument)
10 Deep river
11 Joshua fit the battle of Jericho (med instrument)
Extranummer: Guter Mond
20/4 Hembygdsföreningen 30 år, Danderydsgården
1 Lili Marlene (solosång Inge-Lise Wallin)
2 Min soldat
3 Matona mia cara
4 En passant par la Lorraine
5 Greensleeves
6 Och jungfrun går i ringen
7 Joshua fit the battle of Jericho (med instrument)
30/4 Valborgsmässoafton, Kvarnparken
1 Vintern rasat
2 Now is the month of Maying
3 O, hur härligt majsol ler
4 Sköna Maj
16/5 Stockholms Körförbunds promenadkonsert, Historiska Museet
1 Matona mia cara
2 En passsant par la Lorraine
3 Greensleeves
4 Guter Mond
5 Och jungfrun går i ringen
6 Nobody knows the trouble I see
7 Joshua fit the battle of Jericho (med instrument)
24/5 Rädda barnen-konsert, Sverigehuset
1 Matona mia cara
2 En passant par la Lorraine
3 Greensleeves
4 Och jungfrun går i ringen
5 Uti vår hage
4/10 Ordenssällskapet BA, restaurant Getingen, Stockholm
1 På fjellstigen
2 I Seraillets Have
3 Havde jag en dattersøn
4 Och jungfrun går i ringen
5 Ulla, min Ulla
6 Joachim uti Babylon
7 Air (Bach) (med instrument)
8 Bourrée (Bach) (med instument)
9/11 Kulturveckan, Biblioteket, Mörby Centrum
1 Matona mia cara
2 Och jungfrun går i ringen
3 Nobody knows the trouble I see
4 Joshua fit the battle of Jericho
12/11 Stockholms Körförbunds körträff, Södra Latin
1 Matona mia cara
2 Nobody knows the trouble I see
3 Joshua fit the battle of Jericho
12/12 Tallgården, Eneyberg
1 Staffan var en stalledräng
2 Matona mia cara
3 Och jungfrun går i ringen
4 Förunderligt och märkligt
5 Guds änglar i höjd
6 Det strålar en stjärna
7 Juleklockors klang
8 Hosianna
Solgården, Danderyd
1 Staffan var en stalledräng
2 Och jungfrun går i ringen
3 Förunderligt och märkligt
4 Guds änglar i höjd
5 Det strålar en stjärna
6 Juleklockors klang