Konserter under 1972

15/3 Hembygdsföreningens ångtågsafton, Danderydsgården
1 Och jungfrun går i ringen
2 Glädjens blomster
3 Tjuv och tjuv
22/3 Sjung-in, Danderydsgården
1 Och jungfrun går i ringen
2 Seglen stå svällande
3 Sjösalavals
4 Som stjärnor små (solosång Elisabeth Hellman)
5 Uti vår hage
6 Fjäriln vingad
7 Joachim uti Babylon
8 Solen glimmar
9 Här är fest
10 En kvanting träder i salen in
11 Min hatt den har tre kanter
12 Il baccio
13 Fritiof och Carmencita
14 Västanvind
15 Air (Bach) (med instrument)
16 Bourrée (Bach) (med instrument)
17 Vem kan segla förutan vind (med instrument)
18 Joshua fit the battle of Jericho (med instrument)
19 Sometimes I feel like a motherless child (solosång Göran Beskow)
20 Maj på Malö
10/4 Ordenssällskapet BA, restaurant Getingen, Stockholm
1 Talgper
2 Tjuv och tjuv
3 Limu limu lima (solosång Elisabeth Hellman)
4 Uti vår hage
5 Som stjärnor små (solosång Elisabeth Hellman)
6 V´amo di core
7 Bort allt vad oro gör
8 Sometimes i feel like a motherless child (solosång Göran Beskow)
9 Joshua fit the battle of Jericho
Extranummer: Glädjens blomster
20/4 Hembygdsföreningens årsstämma, Församlingsgården, Danderyd
1 Talgper
2 Våren (Bäck)
3 Limu limu lima (solosång Elisabeth Hellman)
4 Uti vår hage
5 Tjuv och tjuv
6 Bort allt vad oro gör
7 V´amo di core
8 Sometimes I feel like a motherless child (solosång Göran Beskow)
30/4 Valborgsmässoafton, Kvarnparken
1 Vintern rasat
2 Talgper
3 Now is the month of Maying
4 O, hur härligt majsol ler
5 Sköna Maj
7/5 Svenska kyrkan, Paris
1 Kyrie (Söderman)
2 Benedictus (Söderman)
3 Kriste Konung i Guds rike
4 Deep river
Israelmissionen, Paris
1 Kyrie (Söderman)
2 Benedictus (Söderman)
3 Deep river
11/5 Svenska kyrkan, Paris
1 Benedictus (Söderman)
2 Dalakoral (solosång Majken Juhlin)
3 Kriste Konung i Guds rike
Svenska kyrkans församlingssal, Paris
1 Talgper
2 Limu limu lima (solosång Elisabeth Hellman)
3 Uti vår hage
4 Gotländsk bröllopsmarsch (Danderydskörens spelmanslag)
5 V´amo di core
6 Sometimes I feel (solosång P Olsson, kantor i Paris)
7 Joshua fit the battle of Jericho
Extranummer:
Maj på Malö
Glädjens blomster
En passant par la Lorraine
Now is the month of Maying
Vintern rasat
Maj på Malö
1/6 "Musikaliska klubben" tillsammans med Danderyds Musiksällskap, Danderydsgården
1 Talgper
2 Glädjens blomster
3 Tjuv och tjuv
4 En passsant par la Lorraine
5 V´amo di core
6 Sometimes I feel like a motherless child (solosång Göran Beskow)
7 Joshua fit the battle of Jericho
8 An der schönen blauen Donau (med orkester)
Extranummer: Maj på Malö

4/6 Hembygdsföreningens ångbåtsfärd till Björkö
På båten:
1 Uti vår hage
2 En passant par la Lorraine
3 Bort allt vad oro gör
I Ansgarskapellet:
1 Sommarpsalm
2 Kriste Konung i Guds rike
6/6 "Vårberg med kör", T-banestationen, Vårberg, Stockholms Körförbund
1 Talgper
2 Bort allt vad oro gör
3 Deep river
4 Joshua fit the battle of Jericho
5 Glädjens blomster
6 En passant par la Lorraine
7 Maj på Malö (allsång)
8 Och jungfrun går i ringen (tillsammans med Sollentuna Körsällskap)
9 Tjuv och tjuv
23/10 Wärmländska Sällskapet, Svea Hovrätt, Riddarholmen
1 Tanzen und springen
2 Och jungfrun går i ringen
3 Limu limu lima (solosång Elisabeth Hellman)
4 Uti vår hage
5 Som stjärnor små (solosång Elisabeth Hellman)
6 Bort allt vad oro gör
7 Joachim uti Babylon
8 En passant par la Lorraine
9 Greensleeves
10 E ´ fin vise (solosång Elisabet Kullin)
11 Deep river
12 Joshua fit the battle of Jericho
13 Maj på Malö
10/11 Stockholms Körförbunds körträff, Södra Latin
1 Kautokeino
2 Talgper (med ny text)
13/11 Litteraturafton, Biblioteket, Mörby Centrum
1 Sing we and chant it
2 Bort allt vad oro gör
3 We are climbing
25/11 40-ÅRSJUBILEUM, Församlingsgården, Danderyd , (inspelat)
1 Matona mia cara
2 Sing we and chant it
3 Jag glömmer ej den dagen
4 Vallvisa från Älvdalen (solosång Elisabeth Hellman)
5 Uti vår hage
6 Glädjens blomster
7 Och jungfrun går i ringen
8 Som stjärnor små (solosång Elisabeth Hellman)
9 Bort allt vad oro gör
10 Joachim uti Babylon
11 V´amo di core
12 Serenad
13 På fjeldesti
14 Greensleeves
15 En passant par la Lorraine
16 Kautokeino
17 Vem kan segla förutan vind (med instrument)
18 Värmlandsvisan (enbart instrument)
19 E´ fin vise (solosång Elisabet Kullin)
20 Lustwins Wijsa 21 Deep river
22 We are climbing
23 Sometimes I feel like a motherless child (solosång Göran Beskow)
24 Moses smoth the water
25 Air (Bach) (med instrument)
26 Bourrée (Bach) (med instrument)
27 Sjösalavår
10/12 Luciafest, Tallgården, Enebyberg
1 Staffansvisa
2 En passant par la Lorraine
3 Guds änglar i höjd
4 Förunderligt och märkligt
5 Det strålar en stjärna
6 Juleklockors klang
7 Jord och himmel fröjden er
8 Hosianna