Styrelse 2019-20


Peter Graham Ordförande

Bosse Sjöberg
vice Ordförande

Boel Nyberg
Sekreterare

Per Wistrand
Kassör

Ulla Hansén
Notfiskal