Styrelse 2022


Peter Graham Ordförande

Bosse Sjöberg
vice Ordförande
webb-redaktörAnita Hagelin
sekreterare


Per Wistrand
Kassör

Britt-Marie Ljunggren
Ledamot