Styrelse 2022


Peter Graham Ordförande

Bosse Sjöberg
vice OrdförandeAnita Hagelin
sekreterare


Per Wistrand
Kassör

Ulla Hansén
Notfiskal