Styrelse 2023/24


Peter Graham Ordförande


Bosse Sjöberg
vice Ordförande
webb-redaktör


Elisabet Brandt
sekreterare


Per Wistrand
Kassör

Britt-Marie Ljunggren
Ledamot