Danderydskörens policy och ordningsregler

Att sjunga i Danderydskören skall vara lustfyllt och ge ny energi.

· Vår kör är ett lag - alla deltagare är lika viktiga
· Körledaren är musikaliskt ansvarig
· Styrelsen är till för att hantera de praktiska frågorna såsom lokaler, ekonomi och arrangemang av olika slag
· Körens målsättning är att vara musikaliskt "allätande", med kvalitet
· Uppsjungning inför körledaren är ett krav för medlemskap
· Medlemsavgiften betalas per halvår
· Utöver evenemang som deltagande i en högmässa varje termin, jul och Valborg gör vi ett antal andra uppträdanden per år
· Vi åker gärna på resor med kören både i Sverige och utomlands
· Medlemskap är frivilligt men innebär också åtaganden:

att

· deltaga i körens evenemang är ett krav såvida inte exceptionella hinder finns
· anmäla förhinder till stämledare eller stämkompis
· aktivt söka information vid behov
· passa tiden till repetitionerna, då uppsjungningen är jätteviktig
· inte snacka under repetitionen
· förbereda sig till repetitionerna så gott man kan och lär sig sin stämma (särskilda stämövningar kan behövas)
· sälja biljetter till körens evenemang
· sjunga utantill vid framträdanden är önskvärt
· ta hand om varandra, speciellt nya medlemmar
· nya medlemmar har en "prova-på-period" upp till tre gånger, därefter måste man betala gällande medlemsavgift